PRODUCT OWNER - Digitalizace klientské obsluhy (servicingu)

Zvyšující se očekávání klienta od banky nás nutí k zamyšlení se nad budoucností klientské obsluhy (servicingu). Z průzkumů víme, že klienti nejvíce důvěřují společnostem, které jim v případě dotazů a problémů dokáží efektivně pomoci. My v České spořitelně chceme jít ještě dál. Nechceme přinést v klientské obsluze jen efektivitu, ale také přidanou hodnotu pro klienta. Chceme cílit klientskou obsluhu/servicing na konkrétní potřeby konkrétních klientů. Proto otevíráme nový squad s názvem „Digitalizace servicingu“. Vydat se tímto směrem znamená zaměřit se na interakci s klienty na klientské cestě pro Platby a karty, na procesy, které jsou na Backofficech. Znamená to hledat automatizaci a digitalizaci v Operations, zjednodušování procesů, vyhledávání pain-pointů a jejich nápravu. Primárně cílíme na procesy, jako jsou reklamace pro karty/bankomaty/bezhotovostní platby, ale nezůstáváme jen u toho. Chceme se podívat také na zpracování procesů roboty, automatické vyhodnocování a odpovědi, analýzu dat a věříme, že daleká budoucnost v přístupu k obsluze je i v machine learningu. Tak, aby nám zůstalo co nejvíce času na řešení problémů konkrétních klientů.
Zaujalo vás to? Pokud odpovídáte ano, čtěte dál…

V roli Product ownera (vlastníka produktu) budete zodpovědná/ý za produkt: od nápadu přes vývoj a realizaci až ke klientovi.

Máte chuť:

 • předávat nápady druhým
 • vytvářet vizi produktu a synchronizovat ji s Tribe leadem a ostatními Product ownery a zároveň hlídat celý nápad tak, aby tým vždy věděl, proč na produktu pracuje, pro koho ho vytváří a co to našim klientům přinese
 • vytvářet a udržovat backlog produktu (seznam všech požadovaných funkcionalit) ve squadu a agilní roadmapu - dennodenně se tak budete podílet na vývoji produktu, dohlížet na to, na čem tým pracuje a jak se mu daří
 • kromě kontaktu s klienty a týmem také komunikovat s Tribe leadem a spolupracovat na definování vize a roadmapy vašeho tribu
 • být zodpovědná/ý za definici MVP (Minimum viable product) s cílem rychlého dodání produktu klientovi (time to market) a minimalizaci použitých zdrojů a také řídit a odpovídat za neustále zlepšování ziskovosti produktu
 • být spojkou mezi týmem, klíčovými stakeholdery a klientem - je na vás, aby byly všechny strany vždy informovány o všem důležitém a neměly protichůdná očekávání

Budeme si rozumět, pokud:

 • máte znalost klientské cesty v oblasti plateb a karet, základní znalost servicingových procesů (Operations)
 • máte chuť vyhrnout si rukávy a vypracovat backlog na digitalizaci klientské obsluhy
 • umíte používat agile a lean metody při vyhledávání procesů na automatizaci, robotizaci, digitalizaci
 • máte zkušenost s nastavováním nových KPIs a SLAs na jednotlivé procesy
 • umíte komunikovat se svými primárními zákazníky, což je Backoffice plateb a karet

U nás získáte:

 • možnost zdokonalovat se a získávat nové odborné znalosti v návrhu a vývoji produktů (strategie a průzkum trhu, návrh, životní cyklus produktu, prodej a podpora, obchodní model a finance), CX designu - zákaznické cesty, UX (User Experience), UI (User Interface) apod. (ve spolupráci s CX Chapter leady) a v agilních způsobech práce (společně s Agilními kouči)
 • možnost stát u přerodu největší banky na českém trhu
 • příležitost být součástí agilních týmů složených z expertů z rozdílných oblastí, které mají k dispozici agilního kouče, který s nimi prochází všemi agilními rituály (standupy, retro meetingy...)
 • šanci předávat své know how kolegům v týmu a naopak se učit to, v čem oni vynikají
 • výběr z velkého množství nadstandardních benefitů a volnočasových aktivit (můžete např. využít dní volna pro charitu a dobrovolničit na akcích pořádaných ČS, zapojit se do sportovních a jiných spolků a spoustu dalších věcí)

Víte o někom, kdo by mohl mít zájem?

Přepošlete pozici

PRODUCT OWNER - Digitalizace klientské obsluhy (servicingu)

Při přeposlání pozice nedochází ke zpracování ani uchovávání osobních údajů. Údaje vyplněné ve formuláři obdrží jen uvedený adresát.
Jak se u nás pracuje?