Analytik/-čka týmu Client Care - Wealth Management Tribe

Náš tým Client Care má na starosti péči o klienty v oblasti investic. Primárně se orientujeme na post-sales aktivity a rozvoj (např. výpisy, komunikace, robo-advisory). Věříme, že správná péče o klienta je tou nejlepší marketingovou strategií. Zároveň jsme plnohodnotným partnerem ostatním kolegům v rámci týmu, který nazýváme squad, dále tribu a banky. Náš tým tvoří 8 seniorních kolegů, a to pro oblast marketingu a komunikace, produktového vlastnictví, dat a analýzy.

Máte chuť:

 • zpracovávat business, funkční a integrační analýzy?
 • spolupracovat s klíčovými manažery banky i IT specialisty?
 • definovat strategii wealth managementu a rozvíjet ho?
 • pracovat v agilním prostředí a týmu?

Co Vás konkrétně čeká za práci?

 • Analýza požadavků, příprava specifikace a jejich zapracování do jednotlivých „sprintů“.
 • Analýza a ověřování, že veškeré položky „backlogu“ (požadovaných funkcionalit) jsou v souladu s prioritami tribu a squadu a také se zákaznickými cestami, strategií, business architekturou a s předpisy a regulačními požadavky banky.
 • Analýza a zpřesňování vzájemné závislosti mezi „epics“ a „user stories“ a jednotlivými dodávkami produkovanými různými squady/triby.
 • Navrhování procesů, rozhraní a datové struktury podle architektonických konceptů a vzorů (definovaných enterprise architekty).
 • Příprava série testovacích skriptů pro funkční/integrační/regresní testování (včetně jejich automatizace), specifikace rozsahu celého testování a aktivní testování řešení.
 • Udržování parametrizace aplikací, provádění analýzy dat, modelování a správa datového modelu a příprava dokumentace k určité aplikaci nebo k určitému řešení.
 • Přímé podílení se na vývoji produktu (v rámci svých dovedností a kompetencí). Společně s ostatními definování, jak navrhnout a vyvinout produkt na základě vstupů od externího i interního klienta. Následně pak další práce na jeho vylepšování.
 • Aktivní spolupráce s ostatními a stejně jako všichni ostatní členové týmu budete mít plnou zodpovědnost za dosažení týmových cílů.

Budeme si rozumět, pokud máte:

 • analytické myšlení a přístup, projektové plánování, schopnost definice požadavků, soft-skills.
 • drive, přirozenou zvídavost a chuť učit se.
 • znalost analytických postupů, nástrojů a metodik.
 • znalost služeb a produktů v oblasti zhodnocení peněz (investiční produkty, produkty se státní podporou, vkladové produkty), která bude velkou výhodou, včetně digitálních kanálů.
 • mezi svými vlastnostmi i odpovědnost. Očekáváme ji při aplikaci analytických postupů a metodik napříč tribem, dále analytickou znalost zákaznických cest a jednotlivých klientských segmentů, pro které budete navrhovat řešení produktů a služeb.

U nás získáte:

 • zajímavou a zodpovědnou práci.
 • odpovídající plat a nabídku dlouhodobé spolupráce.
 • prostor pro Vaši práci, která bude vidět a slyšet.
 • v prostředí založeném na důvěře a vztazích příležitost bezprostředně ovlivňovat budoucí podobu domény „Wealth Management“ v České spořitelně.
 • příležitost být součástí přátelského kolektivu ostřílených odborníků.
 • možnosti odborného rozvoje a vzdělávání v rámci agilního týmu fungujícího ve squadu a řemesle (chaptru).
 • možnost pracovat v příjemných a klimatizovaných kancelářích v blízkosti metra „Budějovická“ s parkovacím místem v podzemních garážích, a to do naplnění kapacity těchto míst.

Víte o někom, kdo by mohl mít zájem?

Přepošlete pozici

Analytik/-čka týmu Client Care - Wealth Management Tribe

Při přeposlání pozice nedochází ke zpracování ani uchovávání osobních údajů. Údaje vyplněné ve formuláři obdrží jen uvedený adresát.
Jak se u nás pracuje?