Analytik/čka – WEB API projekty - Open banking

Analytik se přímo podílí na vývoji produktu. Spolu s ostatními definuje to, jak navrhnout a vyvinout produkt na základě vstupů od klientů (externích i interních). Důležitá je spolupráce s týmem a jeho podpora, seberozvoj, chuť se učit a přijímat zpětnou vazbu, stejně jako hodnotit svůj výkon. Každý analytik předává své odborné znalosti ostatním členům týmu a naopak. Drží se stanovených standardů.

Máte chuť:

 • zkoumat a analyzovat požadavky všech zúčastněných stran, od klienta po vývoj, vytvářet a spravovat datové modely, připravovat dokumentaci
 • připravovat specifikace produktu, výkonnostní testy, kontrolovat akceptační kritéria a rozdělovat je do 14 denních pracovních celků (tzv. Sprintů)
 • analyzovat a upřesňovat vzájemné závislosti mezi Epics a User stories a jednotlivými dodávkami produkovanými různými squady/triby
 • připravovat sérii testovacích skriptů pro funkční/integrační/regresní testování (včetně jejich automatizace), specifikovat rozsah celého testování a aktivně testovat řešení
 • ověřovat, že veškeré aktivity projektu jsou v souladu s prioritami všech týmů a také s požadavky zákazníků i celkovou strategií businessu a s předpisy a regulačními požadavky banky

Budeme si rozumět, pokud:

Máte praktickou zkušenost s vývojem webových API a s navrhováním datových struktur podle architektonických konceptů a vzorů (definovaných enterprise architekty). Konkrétně:

 • umíte definovat a modelovat webové API
 • znáte aplikační architekturu pro API driven development
 • víte, jak na uplatnění digitální identity ve webových API řešeních
 • máte zkušenosti s návrhem RESTově orientovaných služeb
 • setkali jste se s aplikační a procesní analýzou a s návrhem nových řešení

U nás získáte:

 • možnost podílet se na budování nového bankovnictví ve spolupráci s našimi partnery, pomoct umístit služby banky do jejich řešení a dostat tak banku blíže klientovi
 • příležitost stát u přerodu největší banky na českém trhu a být součástí agilních týmů složených z expertů z rozdílných oblastí, které mají k dispozici agilního kouče, který s nimi prochází všemi agilními rituály (standupy, retro meetingy...)
 • možnost předávat své know-how kolegům v týmu a naopak se učit to, v čem oni vynikají
 • výběr z velkého množství nadstandardních benefitů a volnočasových aktivit (můžete např. využít dní volna pro charitu a dobrovolničit na akcích pořádaných ČS, zapojit se do sportovních a jiných spolků a spoustu dalších věcí)
 • další odborný rozvoj a vzdělávání

Víte o někom, kdo by mohl mít zájem?

Přepošlete pozici

Analytik/čka – WEB API projekty - Open banking

Při přeposlání pozice nedochází ke zpracování ani uchovávání osobních údajů. Údaje vyplněné ve formuláři obdrží jen uvedený adresát.
Jak se u nás pracuje?