Analytik/čka

Analytik se přímo podílí na vývoji produktu. Spolu s ostatními definuje to, jak navrhnout a vyvinout produkt na základě vstupů od klientů (externích i interních). Důležitá je spolupráce s týmem a jeho podpora, seberozvoj, chuť se učit a přijímat zpětnou vazbu, stejně jako hodnotit svůj výkon. Každý analytik předává své odborné znalosti ostatním členům týmu a naopak. Drží se stanovených standardů.

Co Vás čeká za práci?

 • Analyzování požadavků, příprava specifikací a jejich zapracování do jednotlivých Sprintů
 • Analyzování a ověřování, že veškeré položky Backlogu (požadovaných funkcionalit) jsou v souladu s prioritami tribu a squadu a také se zákaznickými cestami, strategií, business architekturou a s předpisy a regulačními požadavky banky
 • Analyzování a upřesňování vzájemné závislosti mezi Epics a User stories a jednotlivými dodávkami produkovanými různými squady/triby

Co od Vás očekáváme?

 • Zkušenosti se sběrem požadavků a jejich zpracování v podobě business analýzy a zkušenosti s komunikací se zadavateli požadavků
 • Zkušenosti s aplikační a procesní analýzou a návrhem nových řešení
 • Znalost datové analýzy integračních služeb
 • Dobrá znalost modelovacích jazyků (např. UML, BPMN) a nástrojů pro jejich vytváření (např. Enterprise Architect)
 • Zkušenosti s navrhováním procesů, rozhraní a datové struktury podle architektonických konceptů a vzorů (definovaných enterprise architekty)
 • Budete připravovat sérii testovacích skriptů pro funkční/integrační/regresní testování (včetně jejich automatizace), specifikovat rozsah celého testování a aktivně testovat řešení
 • Budete udržovat parametrizaci aplikací, provádět analýzu dat, modelovat a spravovat datový model a připravovat dokumentaci k určité aplikaci nebo k určitému řešení
 • Výhodou je znalost bankovního prostředí a oblasti bankovních účtů

U nás získáte možnost:

 • Stát u přerodu největší banky na českém trhu
 • Být součástí agilních týmů složených z expertů z rozdílných oblastí, které mají k dispozici agilního kouče, který s nimi prochází všemi agilními rituály (standupy, retro meetingy...)
 • Předávat své know-how kolegům v týmu a naopak se učit to, v čem oni vynikají
 • Výběru z velkého množství nadstandardních benefitů a volnočasových aktivit (můžete např. využít dní volna pro charitu a dobrovolničit na akcích pořádaných ČS, zapojit se do sportovních a jiných spolků a spoustu dalších věcí)
 • Dalšího odborného rozvoje a vzdělávání

Víte o někom, kdo by mohl mít zájem?

Přepošlete pozici

Analytik/čka

Při přeposlání pozice nedochází ke zpracování ani uchovávání osobních údajů. Údaje vyplněné ve formuláři obdrží jen uvedený adresát.
Jak se u nás pracuje?