Expert na zákaznické cesty - Top affluentní segment

Expert na zákaznické cesty se přímo podílí na nastavení produktů a služeb. Spolu s ostatními členy týmu navrhuje, jak vyvinout či upravit produkty nebo služby na základě výsledků analýz z klientských průzkumů (externích i interních. Aktivně pracuje se zpětnou vazbou od bankovních poradců. Důležitá je spolupráce s agilním týmem a jeho podpora, seberozvoj, chuť se učit a přijímat zpětnou vazbu, stejně jako hodnotit svůj výkon. Expert na zákaznické cesty kontinuálně předává své odborné znalosti ostatním členům týmu a naopak.

Máte chuť:

 • získávat klientské insighty z interních dat, externích výzkumů a ze zkušeností bankovních poradců s cílem popsat a znát potřeby typického klienta Top affluentního segmentu, tzv. personu
 • využívat těchto insightů při tvorbě nových propozic a při revizi současných
 • hledat nové příležitosti pro interakci s klientem, produkty a služby na základě společenských a technologických trendů
 • mapovat cesty a očekávání klientů a na jejich základě zlepšovat klientský zážitek
 • nastavovat strategii Top affluentního segmentu v rámci Banky zdravých financí, zvyšovat emoční vazbu ke značce ČS a Erste, zvyšovat NPS a vést klienty k prosperitě

Budeme si rozumět, pokud:

 • znalost relevantních bankovních produktů, služeb, kanálů a procesů
 • povědomí o zákazníkovi a jeho potřebách
 • schopnost dívat se na vše očima zákazníka a schopnost vcítit se do jeho kůže
 • zkušenost s navrhováním produktů, procesů, obslužných modelů nebo distribučních kanálů
 • inovativní a kreativní myšlení a zkušenosti z oblasti beyond banking
 • týmového ducha a komunikativnost
 • schopnost přijímat zpětnou vazbu, chuť se učit a pozitivní přístup
 • sebereflexi - spolu s ostatními budete kontinuálně hodnotit svůj výkon
 • cit pro potřeby top klientů a v ideálním případě zkušenost s Top affluentním segmentem

U nás získáte možnost:

 • stát u přerodu největší banky na českém trhu
 • být součástí agilních týmů složených z expertů z rozdílných oblastí, které mají k dispozici agilního kouče, který s nimi prochází všemi agilními rituály (standupy, retro meetingy...)
 • předávat své know how kolegům v týmu a naopak se učit to, v čem oni vynikají
 • výběru z velkého množství nadstandardních benefitů a volnočasových aktivit (můžete např. využít dní volna pro charitu a dobrovolničit na akcích pořádaných ČS, zapojit se do sportovních a jiných spolků a spoustu dalších věcí)
 • dalšího odborného rozvoje a vzdělávání

Víte o někom, kdo by mohl mít zájem?

Přepošlete pozici

Expert na zákaznické cesty - Top affluentní segment

Při přeposlání pozice nedochází ke zpracování ani uchovávání osobních údajů. Údaje vyplněné ve formuláři obdrží jen uvedený adresát.
Jak se u nás pracuje?